Giỏ hàng

ABC DELF B2 Junior Scolaire - Conforme au nouveau format d'épreuves + Livre-web, 100% en ligne

Nhà xuất bản: CLE international
|
Tác giả: Adrien Payet
|
Loại sách:
0₫
ABC DELF Junior Scolaire B2 chuẩn bị cho các bài thi mới bằng cách tích hợp các dạng bài thi hiện tại.

Cho đến năm 2024 và ở tất cả các nước trên thế giới, DELF có thể được thi theo công thức “cũ” và “mới”. Cuốn sách này chuẩn bị cho bạn cả hai điều đó!

ABC DELF Junior Scolaire B2 cung cấp một khóa học cho phép bạn làm bài kiểm tra với cơ hội thành công cao nhất:

Trình bày và giải thích quá trình kiểm tra;
200 hoạt động loại DELF (50 cho mỗi kỹ năng);
4 bài thi thử (1 bài cho mỗi kỹ năng);
3 bằng DELF trắng hoàn chỉnh.
Những “điểm cộng” của ABC DELF Junior Scolaire 2:

Lời khuyên của huấn luyện viên để hỗ trợ thí sinh về mọi mặt của kỳ thi
Tự đánh giá ban đầu để xác định điểm mạnh và điểm yếu của bạn
Bao gồm các phím trả lời và bản ghi âm cho công việc độc lập
Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng