Giỏ hàng

Collins English For Life B2+ Upper Intermediate Listening

Nhà xuất bản: THTPHCM
|
Tác giả: Ian Badger
|
Loại sách: Tiếng Anh
188,000₫

Cuốn sách này cung cấp cho người học nhiều kiến thức và chủ đề giúp người học có một lượng lớn thông tin hữu ích, lời khuyên và bài tập thực hành với mục đích giúp họ hiểu thêm khi nghe nói tiếng Anh.

This book provides learners with a challenging variety of accents and topics to listen to and presents learners with a large amount of useful information, advice and practice exercises with the aim of helping them understand more when they listen to English being spoken.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng