Giỏ hàng

Compétences A1-A2 - Compréhension Écrite Niveau 1 - 2020

Nhà xuất bản: CLE international
| |
Loại sách:
0₫
Sách đọc hiểu bằng tiếng Pháp như một ngoại ngữ (FLE), trong bộ sưu tập Năng lực, dành cho thanh thiếu niên lớn tuổi và người lớn, cấp độ 1 (A1-A2).
Đọc hiểu A1-A2
Cuốn sách hướng dẫn các bài tập bổ sung và tiến bộ này cho phép người học ở trình độ trung cấp hoàn thiện khả năng hiểu bài viết bằng tiếng Pháp của mình.
Viết hiểu 1 có thể được sử dụng trong lớp hoặc để tự học và giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra diễn đạt bằng văn bản DELF A1.

Trong lần tái bản sửa đổi và bổ sung này:
hơn 200 bài tập
5 đánh giá và đánh giá cuối cùng
sự sửa chữa
Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng