Giỏ hàng

Compétences B2-C1 - Communiquer à L'écrit - Niveau Perfectionnement

Nhà xuất bản: CLE
|
Tác giả: Capelle, Guy
|
Loại sách:
0₫

Giao tiếp bằng văn bản - Trình độ nâng cao
Cuốn sách hướng dẫn các bài tập bổ sung và tiến bộ này cho phép người học ở trình độ nâng cao tiếp cận các kỹ năng viết với mục tiêu giao tiếp và bằng cách diễn đạt dựa trên sự hiểu biết.

Giao tiếp bằng văn bản có thể được sử dụng trong lớp hoặc để tự học và cho phép bạn chuẩn bị vào đại học ở Pháp ở cấp đại học (FOU - Tiếng Pháp về Mục tiêu Đại học).

Trong công việc này:
hơn 200 bài tập
hơn ba mươi chiến lược và kỹ thuật để cải thiện bài viết của bạn
sửa chữa và phụ lục
Giao tiếp bằng văn bản tương ứng với cấp độ B2-C1 của CEFR - Khung tham chiếu chung Châu Âu.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng