Giỏ hàng

Destination Grammar & Vocabulary C1& C2

Nhà xuất bản: Hồng Đức
|
Tác giả: Malcolm Mann
|
Loại sách: Tiếng Anh
189,000₫

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key là bộ tài liệu về ngữ pháp và từ vựng hiệu quả. Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp (thì động từ, danh từ, động từ, …) và cấu trúc quan trọng (cấu trúc bị động, mệnh đề quan hệ, … ).

Destination Grammar & Vocabulary with Answer Key C1 & C2 phù hợp với trình độ C1 & C2 (advanced)

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng