Giỏ hàng

Global English Starters - Learner's Book C

Nhà xuất bản: Cambridge
|
Tác giả: Khác
|
Loại sách:
0₫
Global English Starters - Learner's Book C Các bài học theo chủ đề - từ 'nhà cửa' đến 'thời gian chơi' - dạy trẻ chữ cái, màu sắc, số và hơn thế nữa. Mỗi cuốn sách bao gồm một thuật ngữ và bao gồm ba đơn vị. Mỗi bài học bao gồm một câu chuyện, từ những câu chuyện truyền thống như Goldilocks, đến những câu chuyện trong bối cảnh quen thuộc như lớp học. Các hoạt động (bao gồm bài hát, hình dán, trò chơi và ghép nối) giúp trẻ phát triển các kỹ năng nói, nghe và vận động bên cạnh các kỹ năng hiểu, đọc và viết sớm. Mỗi đơn vị khuyến khích người học xây dựng vốn từ vựng bằng cách liên hệ nội dung với trải nghiệm của họ – những bước đầu tiên của tư duy phản biện và học tập tích cực. Cơ hội cho sự khác biệt cho phép người học tiến bộ theo tốc độ của riêng của từng học viên.
Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng