Giỏ hàng

Moving Up 2: Listening and Conversation 2nd Edition

Nhà xuất bản: THTPHCM
|
Tác giả: Nicholas Sampson
|
Loại sách: Tiếng Anh
187,000₫ 208,000₫

Moving Up Listening and Conversation 2nd edition : Giáo trình Nghe và đàm thoại Phiên bản 2 là một khóa học nghe và nói giúp học viên cải thiện khả năng thông thạo và hiểu ngôn ngữ tiếng Anh. 

Moving Up: Listening and Conversation 2nd edition : được thiết kế cho sinh viên sử dụng các kỹ năng tiếng Anh trong bối cảnh thực tế. Bài tập nghe cung cấp thực hành về kỹ năng nghe và giới thiệu cho học sinh từ vựng và cách diễn đạt mới. Sau đó, các bài tập nói phát triển cho sinh viên các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh và xây dựng sự tự tin giao tiếp. 

#### 

Những đặc điểm chính của cuốn sách Moving Up Listening and Conversation 2nd edition:

Cấu trúc đơn giản và từ vựng

Các đoạn hội thoại ngắn, dễ hiểu

Nhiệm vụ nghe đa dạng, thực tế

Mở rộng, thực hành chức năng bằng miệng

Hoạt động nghe tích hợp

Bốn đơn vị đánh giá để kiểm tra tiến độ

Sách đối thoại

Các tệp MP3 được ghi bằng tiếng Anh rõ ràng với ngữ điệu tự nhiên hàng ngày.

####

Moving Up: Listening and Conversation 2nd edition is an updated listening and speaking course designed to improve students’ fluency in and understanding of the English language.

Moving Up: Listening and Conversation 2nd edition is designed for students to use English language skills in real-life contexts. Listening exercises provide practice in listening skills and introduce students to new vocabulary and expressions. Then, speaking exercises develop students’ English language skills and build their confidence in spoken English.

Main features

Simple structures and vocabulary
Short, easy-to-understand dialogues
Varied, real-life listening tasks
Extensive, functional oral practice
Integrated listening activities
Four review units for progress checks
Conversation book
MP3 files recorded in clear English with natural everyday intonation

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng