Giỏ hàng

New Interchange Intro Student't Book & Workbook bản màu

Nhà xuất bản: Khác
|
Tác giả: Khác
|
Loại sách:
148,000₫ 165,000₫

New Interchange là một hệ thống giáo trình bao gồm nhiều cấp độ dành cho người đi làm học tiếng Anh và thanh niên từ đầu đến trung cấp. Nội dung sách có ngữ pháp, từ vựng và hoạt động viết thú vị, thích hợp cho bài tập trên lớp hoặc bài tập về nhà.

New Interchange is a multi-level series for adult and young-adult learners of English from the beginning to the high-intermediate level. The Workbook has six-page units that follow the same sequence as the Student's Book. It has interesting grammar, vocabulary, and writing activities, appropriate for classwork or homework. It also has numerous reading passages that recycle and review language from previous units.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|