Giỏ hàng

New Way Ahead - A listening and speaking course

Nhà xuất bản: THTPHCM
|
Tác giả: Nicholas Sampson
|
Loại sách: Tiếng Anh
288,000₫ 320,000₫

New Way Ahead là một khóa học nghe và nói hoàn toàn cập nhật. Nhằm vào những học sinh đã có nền tảng tiếng Anh cơ bản, các hoạt động trên phạm vi rộng được thiết kế để củng cố và mở rộng khả năng của học sinh để tham gia vào các cuộc trò chuyện hàng ngày.

 Khóa học bao gồm

 phát triển tổng hợp và toàn diện về kỹ năng nói và nghe

nhấn mạnh vào việc đạt được kiến ​​thức và kỹ năng từ vựng và ngữ pháp hữu ích trong bối cảnh có ý nghĩa

các hộp thoại và tình huống xác thực, sống động sử dụng các từ và thành ngữ cần thiết

ngữ điệu và hoạt động phát âm

cách tiếp cận từng bước để xem xét và hợp nhất

giải thích ngữ pháp rõ ràng và súc tích trong phần Grammar Clinic

Đĩa MP3 được nói bằng tiếng Anh rõ ràng với ngữ điệu tự nhiên hàng ngày

New Move Ahead đã được thiết kế đặc biệt để sử dụng như một khóa học riêng, hoặc như một khóa học trước đó cho New Way Ahead.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng

New Way Ahead is a completely updated listening and speaking course. Aimed at those students who already have a basic grounding in English, the wide-ranging activities are designed to consolidate and expand students’ ability to participate in everyday conversations.

The course includes

  • integrated and comprehensive development of speaking and listening skills
  • emphasis on gaining useful lexical and grammatical knowledge and skills in a meaningful context
  • lively, authentic dialogs and situations employing essential words and expressions
  • intonation and pronunciation activities
  • step-by-step approach to reviewing and consolidation
  • clear and concise grammar explanations in Grammar Clinic section
  • MP3 audio tracks spoken in clear English with natural everyday intonation