Giỏ hàng

Pratique Grammarire B2 - 610 exercices avec règles

Nhà xuất bản: CLE international
|
Tác giả: Khác
|
Loại sách:
0₫
Sách ngữ pháp bằng tiếng Pháp như một ngoại ngữ (FLE), trong bộ sưu tập Thực hành dành cho thanh thiếu niên và người lớn lớn tuổi, trình độ B1.
Thực hành và tiến bộ thông qua thực hành.

Ngữ pháp thực hành B2 hướng đến đối tượng là học sinh trưởng thành và thanh thiếu niên lớn tuổi, người mới bắt đầu và người mới bắt đầu học kém, đồng thời cho phép họ học ngữ pháp tiếng Pháp hoặc cải thiện thông qua thực hành.

Ngữ pháp thực hành B2 được tổ chức thành 17 chương chuyên đề được xử lý tuần tự.
Các quy tắc: nhắc nhở về những điểm thiết yếu
610 bài tập: tái sử dụng, ôn tập, kiểm tra...
Đánh giá: để kiểm tra sự tiến bộ của bạn
Các sửa chữa: để sử dụng độc lập
Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng