Giỏ hàng

Tiếng Anh 3 - Global success - Sách Học Sinh Tập 1

Nhà xuất bản: Giáo Dục
|
Tác giả: Hoàng Văn Vân
|
Loại sách:
52,000₫

Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển tiềm năng giao tiếp bằng Tiếng Anh, thông qua hai kĩ năng nghe và nói.

Sách được biên soạn dựa trên những cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy và thực tiễn của việc dạy học Tiếng Anh.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng