Giỏ hàng

Tiếng Anh lớp 4 - Sách bài tập - Global sucess

Nhà xuất bản: Giáo Dục
|
Tác giả: Hoàng Văn Vân
|
Loại sách:
62,000₫

lobal Success - Tiếng Anh 4 - Sách Bài Tập (2023)

Tiếng Anh 4— Global Success được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, nhắn mạnh vào việc hình thành và phát triển năng lực giao tiếp qua các tương tác trong ngữ cảnh, quan tâm đặc biệt đến quá trình lĩnh hội (thụ đắc) tiếng Anh một cách tự nhiên, giúp học sinh “thấm ngôn ngữ” và đồng thời bước đầu “hiểu ngôn ngữ” và nắm các quy tắc trong khi sử dụng.

Unit được chia thành 3 bài học (Lessons). Mỗi Lesson có 6 hoạt động chính được thiết kế tương đương 2 tiết học. Các hoạt động giúp học sinh tiếp cận và khám phá ngôn ngữ từ ngữ cảnh, hình thành ngôn ngữ và thực hành. Các hoạt động chuyển dần từ nghe đến nói, từ đọc đến viết và kết thúc bằng một dự án học tập có tính thực tiễn cao để học sinh cộng tác, hỗ trợ nhau trong học tập, thể hiện năng lực giao tiếp một cách tự nhiên, hình thành cho cho học sinh tính độc lập, tự chủ khi thực hiện, trình bày hoặc thuyết trình dự án trong nhóm và trước lớp học. Sau mỗi 5 đơn vị bài học là một bài Ôn tập và giờ học vui (Review & Extension actiiies). Review gồm 5 hoạt động ôn tập các nội dung trong 5 đơn vị bài học: 1 hoạt động nghe, hoạt động nói, 2 hoạt động đọc và 1 hoạt động viết. Các giờ học mở rộng (Extension activities) gồm 3 hoạt động: 2 hoạt động dạy học tích hợp với nội dung (CLIL) và 1 hoạt động trò chơi.

 

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng