Giỏ hàng

GIÁO TRÌNH HỌC TIẾNG HÀN

Tổng hợp các bộ giáo trình "Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam" giúp người học hiệu quả không chỉ trong các giờ học tiếng Hàn tại các trường Đại học mà còn dành cho cả những người học thông thường, ngân hàng KB cùng đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục tiếng Hàn của Việt Nam và Hàn Quốc đã biên soạn ra bộ giáo trình tiếng Hàn hay nhất này.