Giỏ hàng

Tiếng Anh chứng chỉ Quốc Tế

Giáo trình luyện thi chứng chỉ Cambridge (Cambridge English Language Assessment)  hệ thống các kỹ năng tiếng Anh với nhiều cấp độ, nhằm đánh giá trình độ và khả năng sử dụng ngoại ngữ của người thi, qua đó cấp chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế. Kỳ thi được đảm trách bởi Hội đồng Khảo thí của Đại học danh giá Cambridge,Anh Quốc.