Giỏ hàng

Topik tiếng Hàn

Bộ sách luyện thi TOPIK tiếng Hàn giúp học viên luyện ngữ pháp - luyện nghe - phát âm thông qua việc phân tích cấu trúc câu với cách dùng và nhiều ví dụ cụ thể. Sách bổ sung thêm mục các cấu trúc ngữ pháp có thể thay thế cho nhau giúp người học sử dụng đa dạng và linh hoạt trong bài thi.