Giỏ hàng

Tập viết Tiếng Nhật

Sau khi đã có thể làm quen với từ vựng tiếng Nhật thì người dùng có thể bắt đầu với các cuốn sách giúp học sinh tập viết và tập đọc tiếng Nhật. Hệ thống chữ Nhật gồm: viết bảng chữ cái Hiragana & Katakana, Kanji,