Giỏ hàng

1945 chữ Hán thông dụng

Nhà xuất bản: Khác
|
Tác giả: Khác
|
Loại sách: Tiếng Nhật
85,000₫ 100,000₫

Giáo trình 1945 chữ Hán thông dụng sau đây gồm có 1945 chữ Hán thông dụng xếp theo bộ, phụ lục A (153 chữ bổ túc), phụ lục B (166 chữ nhân danh), phụ lục C (100 họ thường dùng của người Nhật), danh sách 1000 chữ quy định thi 2 Kyu, 1945 chữ Hán theo sắp theo cách dọc, 1945 chữ Hán sắp theo số nét, âm Hán Việt của 2264 chữ Hán sắp theo A, B, C Việt Nam

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng