Giỏ hàng

350 Bài tập trung cấp tiếng Pháp

Nhà xuất bản: Thanh Niên
|
Tác giả: Khác
|
Loại sách: Tiếng Pháp
43,500₫ 46,000₫

Giáo trình 350 bài tập trung cấp tiếng Pháp - có hướng dẫn văn phạm kèm lời giải dành cho học viên khóa Văn minh Pháp Trường Đại học Sorbonne và các bạn tự học muốn nắm bắt, hiểu rõ về hệ thống văn phạm tiếng Pháp. Vì thế sách rất chú trọng đến những cấu trúc câu thông dụng.
Mỗi chương được trình bày theo hệ thống như sau: vấn đề ngữ pháp được nghiên cứu thông qua các bài tập từ đơn giản tới phức tạp; kế tiếp là các bài tập mang tính tổng hợp nhằm giúp học viên thực nghiệm những hiểu biết của mình. Ở chương tựa đề Mạo từ gồm: 1. Nghiên cứu các loại và cách dùng ba loại mạo từ. 2. Nghiên cứ những biến thái của mạo từ. 3. Sự loại bỏ mạo từ. 4. Bài tập ôn.
Các chương về từ pháp được xếp trước các chương về cú pháp. Tuy nhiên thứ tự đó, xét về phương pháp sư phạm, không nhất thiết bắt buộc và được báo trước bằng những dấu dẫn.
(ví dụ như chương cách dùng các thì ở thức chỉ định, người đọc sẽ thấy những bài tập về thì quá khứ lẫn hiện tại sẽ là dấu dẫn tới chương thành ngữ chỉ điều kiện).
Chương cuối gồm những bài tập ôn xen lẫn những điểm phức tạp, khó học trong ngữ pháp. Học viên phải hội đủ khả năng nhận ra những khó khăn này và cố gắng giải đáp được chúng cho dù hoàn toàn không có sự hỗ trợ của các chỉ dẫn như trong các chương trước.
Về từ vựng dùng các từ thông dụng thuộc nhiều địa hạt dị biệt, đa dạng đồng thời tránh những từ có ý thân mật, suồng sã...
Giáo trình này sẽ trợ giúp hữu hiệu cho các học viên người nước ngoài, tự học hoặc đang học trong lớp. Mặt khác nó cũng nhằm cung cấp phương tiện và tạo được sự ham thích cho các học viên để đào sâu những hiểu biết của họ về ngôn ngữ Pháp và qua đó về đất nước và nền văn minh của Pháp.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng