Giỏ hàng

A2 - Compact Key for Schools A2 - Workbook - 2nd - sách gốc

Nhà xuất bản: Cambridge
|
Tác giả: Frances Treloar
|
Loại sách:
232,750₫
Luyện thi nhanh, tập trung - một khóa học kéo dài 50 đến 60 giờ cho kỳ thi A2 Key for Schools từ năm 2020. Sách bài tập không có đáp án cung cấp thêm các bài thực hành về ngôn ngữ và từ vựng được giới thiệu trong Sách dành cho học sinh với một phần bổ sung dài sáu trang giúp củng cố và mở rộng kiến ​​thức của học sinh kiến thức từ vựng. Âm thanh có thể tải xuống chứa tài liệu nghe bổ sung để thực hành ở nhà, bao gồm các bài tập kiểu bài kiểm tra.
Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng