Giỏ hàng

ABC DELF A2 Junior Scolaire - Conforme au nouveau format d'épreuves + Livre-web, 100% en ligne

Nhà xuất bản: Capelle, Guy
|
Tác giả: CLE international
|
Loại sách:
0₫

Sách luyện thi DELF phổ thông bằng tiếng Pháp như một ngoại ngữ (FLE), trong bộ sưu tập ABC Delf, dành cho thanh thiếu niên, trình độ A2.
ABC DELF Junior Scolaire A2 chuẩn bị cho các bài thi mới bằng cách tích hợp các dạng bài thi hiện tại.
Cho đến năm 2023 và ở tất cả các nước trên thế giới, DELF có thể được thi theo chuẩn “cũ” và
công thức “mới”.
Cuốn sách này chuẩn bị cho bạn cả hai điều đó!

ABC DELF Junior Scolaire A2 cung cấp một khóa học cho phép bạn giải quyết các bài kiểm tra bằng
cơ hội thành công tốt nhất:
Trình bày và giải thích quá trình kiểm tra;
200 hoạt động loại DELF (50 cho mỗi kỹ năng);
4 bài thi thử (1 bài cho mỗi kỹ năng);
3 bằng DELF trắng hoàn chỉnh.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng