Giỏ hàng

Adomania 1 - A1 - Cahier d'activités

|
Tác giả: Céline Himber
|
Loại sách:
0₫

ADOMANIA 1: A1, PHƯƠNG PHÁP PHÁP PHÁP: SÁCH HOẠT ĐỘNG
A1

1 Adomania

Sách bài tập

Cuốn sách bài tập này cung cấp các hoạt động ôn tập và củng cố, cả bằng văn bản và bằng miệng. Ngoài ra, phần Văn hóa mở rộng chủ đề cuốn sách của học sinh và phần Viết kèm theo các mẹo viết bài giúp làm phong phú thêm kiến ​​thức thu được.

Vào cuối mỗi giai đoạn, việc tự đánh giá cho phép bạn đánh giá từng mục tiêu một. Mỗi lần nó đều đi kèm với một chiến lược học tập cụ thể mà học sinh có thể dễ dàng áp dụng.

Cuối cùng, 8 trang dành riêng cho các môn học phi ngôn ngữ (DNL) giúp tạo mối liên kết giữa việc học tiếng Pháp và các môn học khác ở trường.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng