Giỏ hàng

Adomania 1 - A1 - Méthode de francais

|
Tác giả: Céline Himber
|
Loại sách:
0₫

Adomania 1. Hachette FLE Cấp A1. Sách của học sinh

Adomania khuyến khích việc học tập tập thể thông qua các giai đoạn làm việc theo nhóm nhỏ và một nhiệm vụ tập thể.
Dễ sử dụng, với các khóa học ngắn và đa dạng trong mỗi bài học
Tập trung vào trải nghiệm của thanh thiếu niên
Công việc ngôn ngữ rõ ràng và phù hợp với ngữ cảnh
Một bộ phim tài liệu gốc (+ bảng thao tác trong hướng dẫn giáo dục)
Một ưu đãi kỹ thuật số sáng tạo với sổ tay dành cho giáo viên và học sinh kỹ thuật số và một hành trình kỹ thuật số!

Phương pháp tiếng Pháp Adomania Phương pháp Adomania cung cấp việc học tiếng Pháp theo cách tiếp cận hợp tác và quan điểm định hướng hành động. Trong suốt 8 học phần, tất cả đều là các giai đoạn cho phép tiến bộ, học sinh sẽ cùng nhau đi theo một lộ trình vừa đa dạng vừa được đánh dấu rõ ràng. Các tài liệu tập trung vào trải nghiệm của thanh thiếu niên, các hoạt động được thực hiện trong quá trình tương tác và nhiệm vụ tập thể cuối cùng giúp học sinh luôn năng động trong hành động và mong muốn học hỏi. Nhiều công cụ ngôn ngữ, hỗ trợ từ vựng, hệ thống đánh giá hoàn chỉnh và 8 bộ phim tài liệu video tạo điều kiện thuận lợi cho việc học và mở ra các hoạt động khác, để tiến bộ trong tiếng Pháp nhưng cũng để mở ra về mặt văn hóa, với Pháp và với thế giới. Tài liệu dành cho cấp độ 1 ¤ sách học sinh có DVD-ROM đi kèm (tất cả âm thanh ở định dạng mp3 và video) ¤ sách hoạt động có CD âm thanh đi kèm và mã để tải xuống Digital Journey® ¤ Lớp âm thanh 3 CD có âm thanh của sách học sinh, sách hoạt động và bài kiểm tra của hướng dẫn giáo dục ¤ hướng dẫn giáo dục với các bài kiểm tra và trang hướng dẫn sử dụng video

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng