Giỏ hàng

B2 - Compact First for Schools Work Book Second edition (2015)

Nhà xuất bản: Cambridge
| |
Loại sách:
0₫
Một khóa học tập trung, kéo dài 50-60 giờ cho kỳ thi Cambridge English: First (FCE) for Schools đã được sửa đổi từ năm 2015. Sách bài tập này cung cấp thêm các bài thực hành về ngôn ngữ và từ vựng được giới thiệu trong Cuốn sách dành cho học sinh phiên bản thứ hai của Compact First for School. Các chủ đề và nhiệm vụ kiểm tra tuân theo sự tiến triển của ngôn ngữ trong các đơn vị Sách của Học sinh. Nó cũng có một phần tám trang tập trung vào việc củng cố và mở rộng các kỹ năng cho bài Viết. Âm thanh có thể tải xuống chứa tài liệu nghe cho các hoạt động nghe trong Sách bài tập và bao gồm các bài nghe theo kiểu bài kiểm tra.
Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng