Giỏ hàng

B2 - Compact First Teacher's book Second Edition (2015)

Nhà xuất bản: Cambridge
|
Tác giả: Peter May
|
Loại sách:
0₫
Chuẩn bị tập trung cao độ cho khóa học Cambridge English: First (FCE) 2015 sửa đổi trong 50-60 giờ chính khóa. Compact First cung cấp cho sinh viên trình độ B2 sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hành cần thiết để thành công trong kỳ thi. Sách dành cho giáo viên bao gồm hướng dẫn từng bước để trình bày và giảng dạy tất cả tài liệu trong Sách dành cho học sinh cùng với các gợi ý về các phương pháp thay thế và các hoạt động mở rộng. Nó cung cấp các đáp án hoàn chỉnh với kịch bản ghi âm cho cả Student's Book và Workbook. Các phím bao gồm các câu trả lời mẫu và mô hình cho các nhiệm vụ Viết. Có các Bài kiểm tra tiến độ có thể sao chụp để đánh giá học sinh sau mỗi hai đơn vị học trình và hai bài kiểm tra thực hành hoàn chỉnh trực tuyến.
Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng