Giỏ hàng

B2 - Compact First Workbook Second Edition (2015)

Nhà xuất bản: Cambridge
|
Tác giả: Peter May
|
Loại sách:
0₫
Chuẩn bị tập trung cao độ cho khóa học Cambridge English: First (FCE) 2015 sửa đổi trong 50-60 giờ chính khóa. Compact First Second Edition cung cấp cho sinh viên trình độ B2 sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hành cần thiết để thành công trong kỳ thi. Mười đơn vị bao gồm tất cả năm bài kiểm tra theo cách tiếp cận từng bước. Các đơn vị Workbook dành cho bài tập về nhà và tự học cung cấp thêm phần thực hành tương ứng với các đơn vị Student's Book. Mỗi đơn vị có bốn trang bài tập củng cố ngôn ngữ và các kỹ năng kiểm tra được trình bày trong Sách Học sinh. Các bài tập dạy học sinh cách tránh những lỗi phổ biến được nêu trong Cambridge Learner Corpus. Tài liệu âm thanh cho tất cả các bài nghe Workbook đều có sẵn trực tuyến để tải xuống. Một Workbook không có câu trả lời cũng có sẵn.
Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng