Giỏ hàng

Bài tập Tiếng Anh 8 - Lưu Hoàng Trí - Theo chương trình GDPT mới

|
Tác giả: Lưu Hoàng Trí
|
Loại sách:
124,200₫ 138,000₫

Bài Tập Tiếng Anh 8 - Không Đáp Án (Biên Soạn Theo Chương Trình SGK Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

Cuốn sách Bài tập Tiếng Anh 8 – Không đáp án được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông: Chương trình môn Tiếng Anh theo thông tư số 32/2008/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018, và Chương trình lớp 8 mới được giảng dạy đại trà ở các trường phổ thông từ năm học 2023-2024.

Chúng tôi tập trung biên soạn các dạng bài tập nhằm phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua kĩ năng nói, đọc, viết, trong đó có chú ý đến tâm lí lứa tuổi của học sinh lớp 8.

Bài tập Tiếng Anh 8 – Không đáp án gồm 12 đơn vị bài học: Leisure time, Life in the countryside, Teenagers, Ethnic groups of Viet Nam, Our customs and traditions, Lifestyles, Environmental protection, Shopping, Natural disasters, Communication in the future, Science and technology, Life on other planets, và 4 bài ôn tập Review.

Bài tập dành cho mỗi đơn vị bài học gồm 6 phần: Pronunciation, Vocabulary, Grammar, Speaking, Reading, Writing, và một bài ôn tập dưới dạng Test gồm 80 câu hỏi kiểm tra với bài tập phát triển các kĩ năng trên.

Các bài Review giúp học sinh tự kiểm tra những nội dung kiến thức và rèn luyện các kĩ năng sau mỗi 3 đơn vị bài học.

Các bài tập trong Bài tập Tiếng Anh 8 – Không đáp án đa dạng, phong phú, bám sát từ vựng, ngữ pháp và chủ đề trong sách giáo khoa Tiếng Anh – chương trình mới.

Chúng tôi hi vọng rằng Bài tập Tiếng Anh 8 – Không đáp án sẽ là một tài liệu tự học hữu ích cũng như một phương tiện hỗ trợ tốt cho việc rèn luyện, nâng cao trình độ Tiếng Anh cho học sinh lớp 8.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng