Giỏ hàng

C1 - Advanced 2 with answers

Nhà xuất bản: Cambridge
|
Tác giả: Khác
|
Loại sách:
0₫
Mô tả Sản phẩm
Bốn bài thi chính thức cho kỳ thi Cambridge English: Advanced (CAE) từ Cambridge English Language Assessment. Các bài kiểm tra cho kỳ thi Cambridge English: Advanced (CAE) cung cấp sự chuẩn bị cho kỳ thi xác thực nhất hiện có, cho phép thí sinh làm quen với nội dung và định dạng của kỳ thi cũng như thực hành các kỹ thuật làm bài hữu ích. Âm thanh có thể tải xuống chứa tài liệu kiểm tra nghe. Sách của Học sinh và CD Âm thanh cũng được bán riêng. Các bài kiểm tra này cũng có sẵn dưới dạng Cambridge English: Advanced Tests 5-8 trên Testbank.org.uk

Mô tả cuốn sách
Bốn bài thi chính thức cho kỳ thi Cambridge English: Advanced (CAE) từ Cambridge English Language Assessment.
Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng