Giỏ hàng

CD Cambridge IETLS 16

Nhà xuất bản: Cambridge
|
Tác giả: Khác
|
Loại sách:
0₫

Cambridge IELTS 16 là cuốn sách thứ 16 trong bộ Cambridge IELTS kinh điển do chính tổ chức Cambridge (tổ chức sáng lập kỳ thi IELTS phát hành)

Quý khách tải đĩa nghe của giáo trình Cambridge IETLS 16 phía dưới ...

Track 1 https://file.hstatic.net/1000363559/file/test_1_part_1_46a97562ef224278b7678fbd3cff3473.mp3

Track 2 https://file.hstatic.net/1000363559/file/test_1_part_2_2c6021c96653475ea28380632dba082e.mp3

Track 3 https://file.hstatic.net/1000363559/file/test_1_part_3_c46fc6e9b5ea4e0aa7b68c4a099f6980.mp3

Track 4 https://file.hstatic.net/1000363559/file/test_1_part_4_9260467ddead4c6aad77e84215e3974e.mp3

Track 5 https://file.hstatic.net/1000363559/file/test_2_part_1_97ba825188b24df6bf6c31485d1192b0.mp3

Track 6 https://file.hstatic.net/1000363559/file/test_2_part_2_b92105e5e0af4a59af73c7c633a503aa.mp3

Track 7 https://file.hstatic.net/1000363559/file/test_2_part_3_88a97f9f25034512bc132cba9564d510.mp3

Track 8 https://file.hstatic.net/1000363559/file/test_2_part_4_5305aeef68444b3db493952bcdbff230.mp3

Track 9 https://file.hstatic.net/1000363559/file/test_3_part_1_bc44be7d7a7c48a9a9205a9e19a2fcf9.mp3

Track 10 https://file.hstatic.net/1000363559/file/test_3_part_2_860b2aafc6c54e90ae0e6a8de0613d15.mp3

Track 11 https://file.hstatic.net/1000363559/file/test_3_part_3_42cc8e40fdbb46e88afef9492e28dd74.mp3

Track 12 https://file.hstatic.net/1000363559/file/test_3_part_4_323678dca6404eaf8a7ebbaada0e7cb9.mp3

Track 13 https://file.hstatic.net/1000363559/file/test_4_part_1_c9279cd6aa66418db85cdd167507c0db.mp3

Track 14 https://file.hstatic.net/1000363559/file/test_4_part_2_725ae54cb4824442bdc8049b56330d50.mp3

Track 15 https://file.hstatic.net/1000363559/file/test_4_part_3_641f5c5cc3094be69afbfeaaa169614e.mp3

Track 16 https://file.hstatic.net/1000363559/file/test_4_part_4_d94d2d05f10d4de59d9d8873f960fb46.mp3

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng