Giỏ hàng

B2 - Check Your Vocabulary for FCE: All You Need to Pass Your Exams!

Nhà xuất bản: Macmillan
|
Tác giả: Rawdon Wyatt
|
Loại sách: Tiếng Anh
60,000₫ 70,000₫

Check Your Vocabulary for FCE: All You Need to Pass Your Exams!  Cuốn sách này được thiết kế để giúp sinh viên học tập cho FCE (Kỳ thi chứng chỉ đầu tiên). Kỳ thi Đại học Cambridge này được thực hiện bởi hơn 250.000 người trên toàn thế giới mỗi năm và là một trong những kỳ thi giảng dạy tiếng Anh (ELT) phổ biến nhất. Nội dung cuốn sách bao gồm một loạt các hoạt động để giúp học sinh xây dựng và cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của mình, và nó phù hợp cho cả việc tự học và sử dụng giảng dạy trong lớp học.

####

This workbook is designed to help students studying for the FCE (First Certificate Examination). This University of Cambridge exam is taken by over 250,000 people worldwide every year and is one of the most popular English Language Teaching (ELT) exams. It includes a range of activities to help students build and improve their English vocabulary, and it is suitable for both self-study and classroom use.

This workbook is designed to help students studying for the FCE (First Certificate Examination). This University of Cambridge exam is taken by over 250,000 people worldwide every year and is one of the most popular English Language Teaching (ELT) exams. It includes a range of activities to help students build and improve their English vocabulary, and it is suitable for both self-study and classroom use.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng