Giỏ hàng

Chủ điểm văn phạm tiếng Pháp

Nhà xuất bản: Hồng Đức
| |
Loại sách: Tiếng Pháp
79,000₫

Chủ Điểm Văn Phạm Tiếng Pháp (Tái Bản)

Cái khó nhất của tiếng Pháp là văn phạm. Dù hiện nay tiếng Pháp cải tiến nhiều nhưng vẫn còn khó. Đó là ưu điểm đặc thù của tiếng Pháp. Nhưng không phải không học hay không thể học được.

Học tiếng Pháp muốn được giỏi phải biết phân tích tự loại, phân tách mệnh đề mới biết tự loại, vị trí, chức năng của mỗi từ hay của mỗi mệnh đề mới viết đúng tiếng Pháp được.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng