Giỏ hàng

DELF Tout Public B1 - Conforme au nouveau format d'épreuves 2023

|
Tác giả: Khác
|
Loại sách:
0₫

Sách luyện Delf B1 theo cấu trúc mới

Chuẩn bị cho format bài thi DELF School và Junior B1 mới. Xuyên suốt cuốn sách này, bạn sẽ được hỗ trợ trong quá trình luyện thi DELF B1 nhờ: khám phá chi tiết từng kỹ năng; các hoạt động được hướng dẫn và tiến bộ để hiểu đầy đủ các bài tập tốt nghiệp; lời khuyên, thủ thuật hoặc tài liệu tham khảo về từ vựng hoặc hành động lời nói trong suốt 200 hoạt động đã được sửa; đánh giá ở cuối mỗi kỹ năng để xác định điểm mạnh hoặc lĩnh vực cần cải thiện của bạn; các bài thi thử ở cuối sách và trên trang sưu tầm để luyện tập trong điều kiện thi thật; video giới thiệu bài kiểm tra nhóm và bài kiểm tra cá nhân để sẵn sàng vào ngày thi.
DELF Junior/School B1 - Phù hợp với format đề thi mới

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng