Giỏ hàng

English world 6 teachers guide

Nhà xuất bản: Macmilan
|
Tác giả: Khác
|
Loại sách:
0₫

English world 6 teachers guide

 

Cuốn sách này giúp giáo viên thiết kế các bài dạy trong sách English world 6 - gồm mười hai đơn vị với mỗi đơn vị được thiết kế để dạy trong khoảng thời gian hai tuần. Các kỹ năng chính đọc, viết, nói và nghe được bao phủ một cách nhất quán và được củng cố bởi nền tảng vững chắc của giáo trình ngữ pháp. 

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng