Giỏ hàng

Giải thích ngữ pháp Tiếng anh - MLH - NS Sỹ

Nhà xuất bản: Đà Nẵng
| |
Loại sách:
220,000₫

Giải thích ngữ pháp tiếng Anh – Mai Lan Hương là một cuốn sách kinh điển về ngữ pháp mà chắc chắn rằng ai học tiếng Anh đều cần sở hữu.

Giải thích ngữ pháp tiếng Anh cung cấp đầy đủ các đơn vị kiến thức về ngữ pháp trong tiếng Anh, Tài liệu thiết kế khoa học giúp cho người học tiếp cận từ kiến thức cơ bản nhất là “Từ” cho tới các kiến thức phức tạp hơn “Mệnh đề”, “Câu”, “Văn phong”.

Chương 1: Từ loại – Danh từ, đại từ, tính từ, trạng từ, động từ, cụm động từ, giới từ, liên từ, mạo từ.

Chương 2: Thì động từ và sự phối hợp các thì.

Chương 3: Mệnh đề và cụm từ: Mệnh đề sau wish và if only; cụm từ và mệnh đềchỉ mục đích; Cụm từ và mệnh đề chỉ kết quả; Cụm từ và mệnh đề chỉ nguyên nhân hoặc lý do; Cụm từ và mệnh đề chỉ tương phản; Mệnh đề quan hệ và một số các mệnh đề khác.

Chương 4: Câu (và hình thức câu nhấn mạnh).

Chương 5: Cầu điều kiện.

Chương 6: Lời nói gián tiếp.

Chương 7: Câu bị động.

Chương 8: Sự diễn tả về số lượng: Some, Any; Much, Many; a few, a little, …

Chương 9: Kiến thức về từ vựng: Cách thành lập từ; Hình thức của từ; Thành ngữ; Văn phong.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng