Giỏ hàng

Khẩu Ngữ Thường Dùng Trong Tiếng Hán Hiện Đại

Nhà xuất bản: Khác
| |
Loại sách:
44,000₫

  Giới thiệu

        Cuốn sách “Khẩu ngữ thường dùng trong tiếng Hán hiện đại” đã  được sự hoan nghênh nhiệt liệt của độc giả gần xa, không chỉ tái bản nhiều lần ở Trung Quốc, mà còn được dịch và xuất bản ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga…

 

         Vì sao cuốn sách “Khẩu ngữ thường dùng trong tiếng Hán hiện đại” này thành công như vậy? Có thể do ba nguyên nhân như sau: Một là, nội dung của cuốn sách tập trung xoay quanh vấn đề sĩ diện. Sĩ diện là cảm giác của con người về mặt ý nghĩa tâm lý học xã hội, là giá trị của con người về mặt ý nghĩa lịch sử học, là nghi thức của con người về mặt ý nghĩa nhân loại học, là sự biểu đạt của con người về mặt ý nghĩa ngôn ngữ học. Ý thức sĩ diện và tâm lý sĩ diện từ cổ xưa đã trở thành vấn đề thuộc tâm sinh lý của loài người. Nghiên cứu tìm hiểu vấn đề này rất hữu ích để đôi bên giao lưu thuận lợi.

 

       Hai là, cuốn sách này đã mở ra con đường dạy học theo ngữ cảnh, thực hiện phương pháp nắm vững cả câu cho người nước ngoài. Cái gọi là “dạy học theo ngữ cảnh” tức là cung cấp các mặt như lịch sử, văn hoá, tâm lý … để người nước ngoài hiểu được ý nghĩa thực của câu nói. Cái gọi là “nắm vững cả câu” tức là bỏ qua các yếu tố và quy tắc của từ vựng, ngữ pháp, tập trung phân tích ý nghĩa câu trong một ngữ cảnh nhất định.

 

        Ba là, cuốn sách này đã thu thập rất nhiều ví dụ sinh động, giải thích kỹ các bối cảnh, ngữ cảnh của từng câu nói, giới thiệu nhiều câu nói tương tự trong khẩu ngữ. Người học sau khi hiểu thấu đáo toàn bộ bối cảnh, ngữ cảnh của câu nói sẽ có thể vận dụng thỏa đáng trong những trường hợp tương tự.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng