Giỏ hàng

Kid's box 3 my home booklet

Nhà xuất bản: Khác
|
Tác giả: Cambidge
|
Loại sách:
0₫

Bản cập nhật của khóa học được yêu thích dành cho học viên nhỏ tuổi - hiện đang chuẩn bị chính thức cho các bài kiểm tra Cambridge English: Young Learners sửa đổi năm 2018. Sách Hoạt động giúp học sinh củng cố việc học của mình, với các trang CLIL và nhận thức xã hội, các hoạt động liên quan đến lễ hội và thực hành phát âm bổ sung. Đối với phiên bản cập nhật này, các trang bài kiểm tra đã được cập nhật để phù hợp với thông số kỹ thuật của bài kiểm tra sửa đổi năm 2018, bao gồm các mục từ vựng mới và các loại hoạt động, các bài hát và trò chơi thú vị, và mã truy cập vào các hoạt động thực hành trực tuyến trong Cambridge LMS. 'My Home Booklet'

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|