Giỏ hàng

Les clés du DELF B2 - Nouvelle Édition - 2020

Nhà xuất bản: French Edition
| |
Loại sách:
0₫

Cuốn sách này bao gồm 5 đơn vị lý thuyết được biên soạn bởi: 4 trang hoạt động từ vựng với ghi chú liên văn hóa 3 trang hoạt động ngữ pháp kèm theo bản tóm tắt 3 trang tài liệu nói và viết, auténticos, các biến thể và cập nhật để thực hiện các hoạt động theo ngữ cảnh Una sección "Đào tạo DELF" với các ví dụ và lời khuyên Cuốn sách cuối cùng bao gồm 6 bài thi, trong đó có 3 bài thi parael DELF trung học và cấp 2. Tất cả các kỳ thi được chuẩn bị theo khuyến nghị chính thức.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng