Giỏ hàng

Nâng cao vốn từ vựng tiếng Pháp theo chủ đề bằng hình ảnh

Nhà xuất bản: Khác
|
Tác giả: Khác
|
Loại sách:
270,000₫
Quyển sách Nâng cao vốn từ vựng tiếng Pháp theo chủ đề bằng hình ảnh phân loại từ vựng theo chủ đề, giới thiệu các bài học được nghiên cứu cẩn thận nhằm phát triển vốn từ vựng của học viên qua các chủ đề khác nhau. Bắt đầu qua các chủ đề thông dụng rồi dần dần mở rộng qua các chủ đề rộng lớn, bao quát thế giới xung quanh. Các bài học đầu tiên về gia đình, nhà ở, các hoạt động về cộng đồng, trường học, nơi làm việc, mua sắm, giải trí và các chủ đề thông dụng khác. Mỗi bài học trong sách độc lập với nhau, nên nó có thể được dùng theo hoặc không theo trình tự nào. Để thuận tiện cho độc giả, các bài học được liệt kê trong mục lục giúp bạn đọc có thể dễ dàng định hướng vị trí của các chủ đề trong sách này..
Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng