Giỏ hàng

Objective Proficiency Student book 2nd

Nhà xuất bản: Annette Capel, Wendy Sharp
|
Tác giả: Cambidge
|
Loại sách:
0₫

Objective Proficiency ấn bản thứ hai đã được cập nhật đầy đủ cho kỳ thi sửa đổi. Hai mươi bài học ngắn của nó cung cấp nhiều chủ đề đầy thử thách và cách luyện thi sinh động, kích thích. Tương tự, tài liệu này trình bày những tài liệu thú vị và tạo động lực cho những người học tiếng Anh ở cấp độ C2 vì mục đích nghề nghiệp hoặc mục đích chung. Khóa học bao gồm tất cả các phần của kỳ thi Thành thạo một cách chi tiết, cung cấp thông tin, lời khuyên và thực hành để đảm bảo rằng học sinh được chuẩn bị đầy đủ cho mọi khía cạnh của kỳ thi. Được biên soạn bởi Tập hợp Người học Cambridge, Thành thạo Mục tiêu bao gồm các ví dụ và bài tập giải quyết các vấn đề về Năng lực thông thạo điển hình, khiến đây trở thành khóa học chuẩn bị cho Năng lực thành thạo có thẩm quyền nhất hiện có.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng