Giỏ hàng

Practique Grammaire B1 - 550 exercise

Nhà xuất bản: Khác
|
Tác giả: Khác
|
Loại sách:
205,000₫ 223,000₫

Thực hành Ngữ pháp B1 - Trình độ Trung cấp

Thực hành và tiến bộ thông qua thực hành

Ngữ pháp thực hành B1 dành cho người lớn và học sinh lớn hơn thanh thiếu niên trung cấp và cho phép họ học ngữ pháp tiếng Pháp hoặc cải thiện thông qua thực hành.

Ngữ pháp thực hành B1 được tổ chức thành 16 chương theo chủ đề được xử lý tăng dần.

• Các quy tắc: một lời nhắc nhở về những điểm thiết yếu

• 650 bài tập: sử dụng lại, ôn tập, kiểm tra...

Bảng cân đối kế toán: để kiểm tra tiến trình của bạn

Sửa chữa: để sử dụng độc lập

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng