Giỏ hàng

Pratique Grammarire A1A2 - 640 exercices avec règles + Corrigés

|
Tác giả: CLE international
|
Loại sách:
0₫
Sách ngữ pháp bằng tiếng Pháp như một ngoại ngữ (FLE), trong bộ sưu tập Thực hành dành cho thanh thiếu niên và người lớn lớn tuổi, trình độ A1/A2.
Thực hành và tiến bộ thông qua thực hành.
Ngữ pháp thực hành A1/A2 dành cho học viên trưởng thành và thanh thiếu niên lớn tuổi, người mới bắt đầu và người chưa bắt đầu học, đồng thời cho phép họ học ngữ pháp tiếng Pháp hoặc cải thiện thông qua thực hành.
Ngữ pháp thực hành A1/A2 được tổ chức thành 16 chương chuyên đề được xử lý tuần tự.
  • Các quy tắc: nhắc nhở về những điểm thiết yếu
  • 640 bài tập: tái sử dụng, ôn tập, kiểm tra...
  • Đánh giá: để kiểm tra sự tiến bộ của bạn
  • Các sửa chữa: để sử dụng độc lập
Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng