Giỏ hàng

Prima Deutsch Fur Jugendliche A2 Band 3

Nhà xuất bản: Cornelsen
|
Tác giả: Khác
|
Loại sách:
0₫

Tiếng Đức dành cho thanh thiếu niên và thanh niên
Prima được đặc trưng bởi một khái niệm phương pháp luận và mô phạm mở; các chủ đề đều xuất phát từ cuộc sống hàng ngày của người học. Sách giáo khoa dẫn theo GER gồm bảy tập đến cấp độ C1.

Prima dựa trên các yêu cầu của Fit in German, bài kiểm tra ngôn ngữ dành cho thanh thiếu niên do Viện Goethe phát triển, Chứng chỉ tiếng Đức dành cho thanh thiếu niên và Chứng chỉ tiếng Đức.

Các tính năng giáo khoa quan trọng nhất

Phương pháp giao tiếp
Tập trung vào các tình huống thực tế
Thúc đẩy giao tiếp miễn phí
Phát triển tổng hợp các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết
Các hình thức luyện tập kích thích người học

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng