Giỏ hàng

Science Kidergaten - Activity Book A

Nhà xuất bản: Khác
|
Tác giả: Khác
|
Loại sách:
0₫

Bộ sách này bao gồm sách giáo khoa đầy màu sắc và sách hoạt động đủ màu dành cho Lớp K đến Lớp 6. 

Bộ sách thu hút học sinh bằng cách trình bày trực quan về các ý tưởng cốt lõi của môn học trong sách giáo khoa và nhấn mạnh vào việc áp dụng kiến ​​thức khoa học bằng cách sử dụng thực tiễn NGSS thông qua nhiều nghiên cứu khoa học. 

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|