Giỏ hàng

Tiếng anh 11 - Sách bài tập - Global Success

Nhà xuất bản: Giáo Dục
|
Tác giả: Hoàng Văn Vân
|
Loại sách:
60,000₫

Global Success - Tiếng Anh 11 - Sách Bài Tập

Tiếng Anh 11 – Global Success được phát triển theo đường hướng phát triển năng lực, nhằm đảm bảo người học sau khi hoàn thành chương trình sẽ đạt được trình độ 3.2 trong Khung ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Tiếng Anh 11 – Global Success được biên soạn theo đường hướng dạy ngôn ngữ giao tiếp được xây dựng theo quan điểm lấy năng lực giao tiếp là mục tiêu của quá trình dạy học; kiến thức ngôn ngữ là phương tiện để hình thành và phát triển các kĩ năng giao tiếp thông qua nghe, nói, đọc, viết. Sách bao gồm các hoạt động trong chương trình đa dạng, thích hợp với nhu cầu và tạo động lực giao tiếp, tương tác cho học sinh: làm việc theo đôi/ nhóm, thực hiện dự án (projects).

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng