Giỏ hàng

Tiếng Anh 4 -Tập 2 - Sách học sinh - Global sucess

Nhà xuất bản: Khác
|
Tác giả: Khác
|
Loại sách:
35,000₫

Global Success - Tiếng Anh 4 Tập 2 - Sách Học Sinh

Tiếng Anh Lớp 4 - Sách Học Sinh - Tập 2 - Global Success được Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam  tổ chức biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông: chương trình môn tiếng anh (từ lớp 3 đến lớp 12) ban hành  theo thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và kĩ thuật của nhà xuất bàn Macmillan(MPC). Sách được biên soạn theo đườ,ng hướng giao tiếp, giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh,thông qua bốn kĩ năng nghe, nói , đọc và viết, trong đó ưu tiên phát triển hai kĩ năng nghe và nói

Tiếng Anh Lớp 4 - Sách Học Sinh - Tập 2 - Global Success xoay quanh hai chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh. Mỗi chủ điểm được chia thành năm đơn vị bài học (Unit) tương ứng với năm chủ đề của chương trình. Sau năm đơn vị bài học là một bài ôn( Review) tập trung vào các kĩ năng giao tiếp( nghe, nói, đọc ,viết) và kiến thức ngôn ngữ cơ bản( ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) 

Tiếng Anh Lớp 4 - Sách Học Sinh - Tập 2 - Global Success được biên soạn dựa trên những cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy và học tiếng anh tiểu học ở Việt Nam , có tính đến tâm lí lứa tuổi và giao lưu quốc tế.

 

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng