Giỏ hàng

N3 Minna no Nihongo trung cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp

Nhà xuất bản: Khác
|
Tác giả: Khác
|
Loại sách: Tiếng Nhật
60,000₫ 75,000₫

Minna no Nihongo Trung cấp 2 Bản dịch và giải thích ngữ pháp Tiếng Việt gồm các phần chính:

Từ mới và nghĩa được dịch: Từ mới, biểu hiện hội thoại, danh từ riêng trong từng bài sẽ được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong bài và dịch nghĩa sang tiếng Việt.

Giải thích ngữ pháp: Giải thích ý nghĩa và chức năng của Các mẫu lí giải và Các mẫu thực hành xuất hiện trong bài đọc bằng các ngôn ngữ. Đặc biệt trong phần Các mẫu thực hành, ngoài việc giải thích cụ thể ý nghĩa và chức năng, nhóm tác giả còn cố gắng để người học có thể thực tế sử dụng các mẫu câu khi nói hoặc viết.

Các mục ngữ pháp mở rộng: Là các mục bổ sung thêm cho ngữ pháp trung cấp đã học ở Minna no Nihongo Chukyu I và Minna no Nihongo Chukyu II – Minna Trung cấp 1 Bản tiếng Nhật và Minna Trung cấp 2 Bản tiếng Nhật. Các mẫu câu sẽ có phần giải thích về ý nghĩa, chức năng và phần câu ví dụ dựa trên cách sử dụng mẫu câu trong phần Ngữ pháp và Luyện tập của bài học.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng