Giỏ hàng

N3 - Minna no Nihongo trung cấp 1 Bản dịch và giải thích ngữ pháp

Nhà xuất bản: Khác
|
Tác giả: Khác
|
Loại sách: Tiếng Nhật
60,000₫ 75,000₫

Giáo Trình Minna no Nihongo Trung Cấp và Giải thích Ngữ Pháp

Giáo Trình Minna no Nihongo Trung Cấp1 Bản Dịch và Giải thích Ngữ Pháp Tiếng Việt là cuốn sách đi kèm với cuốn sách chính của bộ giáo trình minnano nihongo Trung cấp1. Cuốn sách này có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho việc dạy và học tiếng Nhật của người Việt Nam đặc biệt là tự học tại nhà. Hơn nữa, giáo trình Minnano nihongo trung cấp1 bản dịch tiếng Việt được biên soạn tương ứng với từng bài trong trong giáo trình minnano nihongo trung cấp1, gồm 2 phần cơ bản:

Phần 1: liệt kê tất cả các từ vựng theo từng bài trong cuốn sách chính bản tiếng Nhật. Tất cả từ vựng sẽ được liệt kê bao gồm 3 cột: cột tiếng Nhật, cột hán tự và cột tiếng Việt. Hơn nữa, với những từ có cách sử dụng đặc biệt cũng được Giáo Trình Minnano Nihongo Trung Cấp và Giải thích Ngữ Pháp ghi chú một cách rõ ràng. Điều này giúp người học nắm được tất cả những từ mới sẽ xuất hiện trong bài, từ đó sẽ dễ dàng hơn khi vào học ngữ pháp và các kỹ năng khác.

Phần 2: phần quan trọng nhất của Giáo Trình Minnano Nihongo Trung Cấp và Giải thích Ngữ Pháp – phần giải thích ngữ pháp. Giáo trình Minnano nihongo trung cấp 1 bản dịch tiếng Việt sẽ giải thích rõ ràng và chi tiết từng mẫu ngữ pháp mà học giả sẽ học trong giáo trinh minna no nihong bản tiếng Nhật. Nhờ đó mà người học sẽ dễ dàng nằm bắt các điểm ngữ pháp hơn và sẽ làm tốt các bài tập trong các phần luyện tập trong cuốn sách chính bản tiếng Nhật.

Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng