Giỏ hàng

Từ điển Nhật Việt- bản in màu đặc biệt

Nhà xuất bản: ĐHQG HN
|
Tác giả: Nhiều tác giả
|
Loại sách: Tiếng Nhật
132,000₫ 209,000₫
Từ điển thu thập và đối chiếu Nhật - Việt 1945 chữ Hán thường dùng trong tiếng Nhật. Số lượng này đã được Bộ Giáo dục Nhật Bản công bố năm 1946 "về 1945 Joyo Kanji thông dụng trong tiếng Nhật". Hiện nay, 1945 Joyo Kanji này vẫn là những chữ thường dùng trên báo chí và trên thương phẩm của Nhật Bản. Trong từ điển, các Kanji được sắp xếp theo bộ thủ. 1945 Joyo Kanji được chia thành 218 phần bộ thủ. Trật tự giữa các bộ thủ, các chữ được sắp xếp theo nét: đầu tiên là một nét và cuối cùng là 14 nét. Trong từng bộ thủ, các Kanji cũng được sắp xếp theo nét, chữ có số nét ít hơn sẽ ở trước chữ có số nét nhiều hơn. Từ điển này cũng thu thập và đối chiếu Nhật - Việt 18.000 tổ hợp ghép thường dùng trong tiếng Nhật, trong đó có 2.000 tổ hợp từ thuật ngữ. Tất cả các tổ hợp đều có cách đọc ON (ON - Yomi) và cách đọc KUN (Kun - Yomi). Các tổ hợp đều được bắt đầu bằng Kanji với tư cách là đầu mục từ. Có thể chia các tổ hợp ghép thành ba nhóm: - Nhóm Jukugo: có cách đọc ON. - Nhóm KUN: các cách đọc KUN. - Nhóm thuật ngữ: gồm các thuật ngữ. Các tổ hợp ghép trong mỗi nhóm đều được sắp xếp theo trật tự Gojuon-jun.
Hotline hỗ trợ 24/7: 0914.85.6662 - 083.695.9999
|
Số lượng